Kvalitet

Gotlands Slagteris miljö- och kvalitetsarbete innebär bl.a. att vi är certifierade via Intertek för EU ekologiskt (EU organic), KRAV (KRAV eng), och FSSC 22000 (FSSC 22000 eng).

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss vad gäller miljö och kvalitet i dialog med våra kunder och leverantörer av slaktdjur.

Om du har frågor om vårt miljö- eller kvalitetsarbete kontakta i sådana fall:
Kvalitetschef
Truong Nguyen
0498-28 25 35
truong.nguyen@gotlandsslagteri.se

Svenska sojadialogen

Bakom Sojadialogen står svenska jordbruksproducenter, foderföretag, livsmedelsproducenter och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord samt Världsnaturfonden/WWF.
Genom ansvarstagandet vill deltagarna bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja.

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har Gotlands Slagteri AB och de andra deltagarna förbundit sig till att säkerställa att 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartcertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbete samt barnarbete.

Här kan du läsa mer om Svenska Sojadialogen.