Kvalitet

Gotlands Slagteris miljö- och kvalitetsarbete innebär bl.a. att vi är certifierade via Intertek för FSSC 22000 (Livsmedelsäkerhet) FSSC 22000 eng och vi är även KRAV-certifierade.

Vi arbetar för att ständigt förbättra oss vad gäller miljö och kvalitet i dialog med våra kunder och leverantörer av slaktdjur.

Om du har frågor om vårt miljö- eller kvalitetsarbete kontakta i sådana fall:
Kvalitetschef
Jan-Erik Johansson
0498-28 25 28
jan-erik.johansson@gotlandsslagteri.se

Svenska sojadialogen

Bakom Sojadialogen står svenska jordbruksproducenter, foderföretag, livsmedelsproducenter och handelsföretag i hela kedjan från jord till bord samt Världsnaturfonden/WWF.
Genom ansvarstagandet vill deltagarna bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja.

Genom åtagande i Svenska Sojadialogen har Gotlands Slagteri AB och de andra deltagarna förbundit sig till att säkerställa att 100 procent av den soja som används och/eller säljs av företagen ska vara ansvarsfullt producerad. Med ansvarsfullt producerad soja menar vi tredjepartcertifierad soja enligt RTRS eller ProTerras standarder som inte tillåter bland annat skogsskövling och annan förstörelse i känsliga naturområden, tvångsarbete samt barnarbete.

Här kan du läsa mer om Svenska Sojadialogen.