Vi älskar kött

Om oss
Gotlands Slagteri är ett modernt slakteri med anor från 1914. Vi arbetar hela tiden med kvalitet och förbättringsarbete vilket ger oss över kontroll av processen från slakt till styckning. Vi arbetar långsiktigt med utveckling, kvalitet och hållbarhet hela vägen. Korta avstånd på Gotland innebär även att våra gotländska djur har den kortaste intransporten för ett modernt och storskaligt slakteri i Sverige.

Gotlands Andelsslakteriförening bildades 1914 på initiativ av djuruppfödare och Hushållningssällskapet på Gotland. Efter några år var verksamheten igång utanför Östergravar på det gamla slakhusområdet i Visby. I mitten av 70-talet påbörjades planeringen av den nya anläggningen som togs i drift 1979. Som flest var det 280 medarbetare som arbetade med slakt, styckning och korvtillverkning. Sedan Gotlands Slagteri AB övertog driften 2010 har verksamheten utökats och företaget har anställt nya medarbetare igen samt investerat i ny styckning och vidareförädling med tillhörande supportfunktioner. Läs mer om Gotlands Slagteri och våra samarbetspartners på www.smakavgotland.se.