Slaktanmälan och inköp mm

Slaktanmälan/återtag mm

Anita Pettersson

0498-28 25 30

E-post

Inköp av slaktdjur

Mats Hallvede

0498-28 25 65

E-post